Fórum pro správu internetu (IGF) je nedílnou součástí iniciativy Organizace spojených národů, jejímž cílem je sdružovat zástupce různých zainteresovaných skupin jako rovnocenné partnery při projednávání otázek týkajících se veřejné politiky v souvislosti s internetem.
 
Od svého založení v roce 2023 hraje IGF Czechia klíčovou roli při podpoře spolupráce mezi různými komunitami, které usilují o ovlivňování diskusí o správě internetu.

CÍLE

 
PODPORA TRANSPARENTNOSTI
A OTEVŘENOSTI

Klademe důraz na transparentnost a otevřený dialog, abychom zajistili, že všechny názory zazní.

PODPORA INKLUZIVITY
A ZAPOJENÍ VÍCE ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

 

Usilujeme o zapojení různých perspektiv, protože spolupráce je klíčem k našemu úspěchu.

 
PROSAZOVÁNÍ NEKOMERČNÍCH
A BOTTOM-UP PŘÍSTUPŮ

Zachováváme nekomerční přístup zdola nahoru, který umožňuje všem účastníkům smysluplně přispívat.

NAŠE AKTIVITY

UDÁLOSTI s více zúčastněnými stranami

Pořádáme dynamické offline a online akce, které se zabývají aktuálními a relevantními otázkami správy internetu. Naše fóra s více zúčastněnými stranami poskytují platformu pro různé perspektivy a podporují smysluplné diskuse o tématech, která mají zásadní význam pro digitální prostředí.

IGF CZECHIA Akademie​​​​​​​

Vydejte se na vzdělávací cestu s naší IGF Czechia Akademií, jejímž cílem je zlepšit porozumění veřejnosti otázkám souvisejícím s internetem. Prostřednictvím informativních příspěvků, workshopů a osvětových programů oslovujeme školy a různé komunity, čímž posilujeme digitální gramotnost a informovanost.

GLOBÁLNÍ ZASTOUPENÍ
A PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ

Aktivně se účastníme mezinárodních fór a konferencí a fungujeme jako most mezi národními debatami a globálními perspektivami. Naším cílem je formovat takové politiky, které budou mít odezvu u našich národních zainteresovaných stran a zároveň budou v souladu s nejlepšími světovými praktikami.

BLOG

organizační tým

Natálie terčová

Natálie Terčová je zakladatelkou a koordinátorkou IGF Czechia. Pracuje jako odborná pracovnice v Interdisciplinárním výzkumu internetu a společnosti (IRTIS) a je doktorandkou v oboru psychologie médií. Zastupuje občanskou společnost/akademickou sféru.

Selma Kaymakci

Selma Kaymakci zastupuje v organizačním týmu občanskou společnost. Je českou mládežnickou delegátkou EU a v současné době studuje politologii a státovědu na Sciences Po Paris.

Regina FILIPOVÁ Fuchsová

Regina Filipová Fuchsová je Industry Relations manažerkou ve společnosti EURid. V organizačním týmu zastupuje technickou komunitu.

ZINA BUMBÁLKOVÁ

 

Zina Bumbálková je ministerskou radovou na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. V organizačním týmu zastupuje vládu.

Sandra Hoferichter

(poradkyně)

 

Sandra Hoferichterová pracuje pro Evropský dialog o správě internetu (EuroDIG) a působí jako koordinátorka Evropského IGF.

KONTAKTUJTE NÁS

Jméno  
E-mail  
Zpráva